Το κέντρο μας

Εκπαίδευση μέσω Η/Υ & Πληροφορική

 
Σκοπός και βασική φιλοδοξία της ΠΥΡΣΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι να καλύψει κάθε εκπαιδευτική ανάγκη στην χρήση των Η/Υ και την επιστήμη της Πληροφορικής γενικότερα. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε ηλικιακής ομάδας σε μαθητές, ενήλικες και επαγγελματίες  λειτουργούν αναλυτικά προγράμματα σπουδών, που αποτελούνται από διαδοχικούς κύκλους σπουδών. 
 
Ειδικά με την υπηρεσία PYRSOS Distance Learning, με χρήση πλατφόρμας σύγχρονης εξ' αποστάσεως τηλεκπαίδευσης μέσω Internet είναι εφικτό να εκπαιδευτεί με καθηγητή οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, καταργώντας κάθε γεωγραφικό περιορισμό ή αποκλεισμό.
 
Το σύνολο των παραπάνω προγραμμάτων σπουδών σε συνδυασμό με τις εναλλακτικές μεθόδους διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καλύπτουν κάθε εκπαιδευτική ανάγκη στην πληροφορική, αναδεικνύοντας  την ΠΥΡΣΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ως ιδανική πρόταση για κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευόμενο στην Πληροφορική.