Επικοινωνία

Πυρσός Εκπαιδευτική - Πληροφορική

 

Παναγιώτης Δ. Γκούμας - ΑΦΜ: 044788007

 

Διεύθυνση: Ζάλογγου 51, Τ.Κ. 16672, Βάρη
E-Mail: info@pyrsos.edu.gr
Τηλέφωνο: 210 89 92227