Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Φορέας Πιστοποίησης URL
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr
ECDL www.ecdl.gr
CEPIS www.cepis.org
UNICERT www.unicert.gr